યાત્રાધામો

 • કચ્છ
  [1] માતાના મઢ
  [2] રવ રવેચી
  [3] મોમાઇ માતાજી – MOMAI MORA
  [4] નારાયણ સરોવર
  [5] વેણુ મંદિર – VARANESHWAR
  [6] હોથલ મંદિર – સઈ
  [7] મેકરણ દાદા નો અખાડૉ – ધ્રગ
  [8] કાળો ડુંગર
  [9] ધિણૉધણ ડુંગર
  [10] વિજય વિલાસ પૅલેસ – માંડવી
  [11] સ્વામી નારાયણ મંદિર -ભુજ
  [12] ખુબડી માતાજી મંદિર- સોનલવા
  [13] ખુબડી માતાજી ડુંગર – ઉમૈયા

 

 • ગુજરાતના યાત્રાધામ
  [1] ચોટીલા ડુંગર -ચામુંડા માતાજી
  [2] સતાધાર
  [3] વીરપુર- જલારામ
  [4] દ્વારિકા- દ્વારિકાધીશ
  [5] સોમનાથ
  [6] અંબાજી
  [7] પાવાગઢ – મહાકાળી માતાજી
  [8] જૂનાગઢ – ગીરનાર
  [9] બાપા સીતારામ- બગદાણા
  [10] અક્ષરધામ મંદિર – ગાંધીનગર

 

પ્રતિસાદ આપો

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s